CENNIK BILETÓW

Bilet normalny

19zł

od osoby

KUP TERAZ

Bilet ulgowy

17zł

od osoby

KUP TERAZ

Bilet rodzinny*

60zł

KUP TERAZ

Bilet grupowy*

15zł

od osoby

KUP TERAZ

Sprzedaż biletów odbywa się w kasach Minieurolandu oraz jest możliwa drogą on-line:
http://sklep.minieuroland.pl/

Rezerwacji biletów dla grup zorganizowanych dokonuje się za pomocą formularza rezerwacji grupowej:

pdf                   word

Pytania oraz formularze rezerwacji grupowej prosimy kierować na adres e-mail:
rezerwacja@minieuroland.pl

Bilet ulgowy przysługuje:
– dzieciom, młodzieży, studentom (po okazaniu legitymacji uczniowskiej lub studenckiej),
– seniorom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom (po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki oraz posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej)

Bilet grupowy przysługuje:
grupom powyżej 15 osób + 1 opiekun wstęp wolny (dla grupy zorganizowanej minimum 15-osobowej)

*Bilet rodzinny przysługuje:
rodzicom lub opiekunom z dziećmi i upoważnia do wstępu 4 osoby, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z opiekunów jest rodzicem podopiecznego. Dla każdej kolejnej osoby należy kupić odpowiedni bilet.

Wstęp wolny przysługuje:
– dzieciom do lat 3 pod opieką rodziców/opiekunów
– licencjonowanym przewodnikom i pilotom wycieczek za okazaniem uprawnień

Istnieje możliwość stałej współpracy z przewodnikami. O szczegóły programu prosimy pytać w dziale marketingu: marketing@minieuroland.pl

Tu dostaniesz rabat z kartą Funpass
20%zniżki na bilety wstępu do parku
więcej zniżek oraz informacji »

 

Wskazówki dla zwiedzających Park Miniatur Minieuroland:


Wszystkie osoby przebywające na terenie Minieurolandu mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Parku, co jest jednoznaczne z jego akceptacją.

1. Park Miniatur Minieuroland przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych.
2. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
3. Zwiedzanie Parku nie jest ograniczone czasowo i odbywa się samodzielnie.
4. Bilet wstępu do Parku Miniatur Minieuroland upoważnia do przebywania na terenie Parku w godzinach jego otwarcia, tj. 9.00-19.00.
5. W kasach biletowych istnieje możliwość płacenia kartą płatniczą oraz gotówką.
6. Zakup jednego biletu wstępu upoważnia do wejścia tylko jedną osobę. Zabrania się przekazywania zakupionego biletu wstępu po wejściu do Parku Miniatur Minieuroland osobom trzecim.
7. Bilet wstępu do Parku Miniatur Minieuroland jest kartą elektroniczną. W trakcie zakupu biletu należy wpłacić z góry kaucję w wysokości 10 zł. Kaucja ta jest zwracana w kasie przy wyjściu z Parku. Zgubienie biletu/karty jest równoznaczne z utartą możliwości odzyskania kaucji. Bilet/kartę uprawniający do wejścia można zwrócić wyłącznie w dniu jego zakupu.
9. Dzieci w wieku do 12 lat mogą przebywać na terenie parku wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
10. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w Parku Miniatur Minieuroland odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich opiekunowie.
11. Wszystkie obiekty przeznaczone do zabawy znajdujące się w Parku Miniatur Minieuroland, z których korzystać będą dzieci są urządzeniami, spełniającymi wszelkie wymogi bezpieczeństwa.
12. Zwracamy się do wszystkich rodziców oraz opiekunów o zapoznanie Państwa dzieci z obowiązującymi BEZPIECZNYMI zasadami korzystania z urządzeń, które są do Państwa dyspozycji.
13. Korzystanie z toalet znajdujących się przy kasach biletowych oraz na terenie ogrodu jest bezpłatne dla zwiedzających Park Miniatur Minieuroland.

Na terenie obiektu oraz naprzeciw budynku głównego znajdują się dwa parkingi mieszczące łącznie 170 miejsc parkingowych. Parking dla zwiedzających Minieuroland jest bezpłatny.

Niesprzyjające i trudne warunki atmosferyczne i pogodowe (burze, wichury, ulewny deszcz) nie mogą stanowić podstawy do reklamacji i jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Parku Miniatur Minieuroland. Park Miniatur Minieuroland nie ma wpływu na pogodę i warunki atmosferyczne, a klient na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję o zakupie biletu w danym dniu i w danym momencie. Nagła zmiana warunków pogodowych, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, reklamacji lub innych roszczeń w stosunku do Parku Minieuroland.

Na terenie Parku Minieuroland obowiązuje bezwzględny zakaz:

  1. Wstępu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
  2. Niszczenia zieleni i makiet oraz zaśmiecania terenu.
  3. Niszczenia lub naruszania przedmiotów (w tym w szczególności makiet) należących do Parku Minieuroland albo innych osób.
  4. Handlu bez pisemnej zgody Zarządcy Parku Minieuroland.
  5. Fotografowania i filmowania w celach komercyjnych oraz świadczenia jakichkolwiek usług bez pisemnej zgody Zarządcy Parku Minieuroland.
  6. Palenia papierosów poza miejscami wyznaczonymi.
  7. Spożywania alkoholu poza terenem ogródków gastronomicznych posiadających koncesje na sprzedaż alkoholu.
  8. Jazdy na rowerach, wrotkach, hulajnogach, łyżworolkach itp. Rowery należy zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych.
  9. Zakaz wchodzenia do pomieszczeń lub części pomieszczeń nieprzeznaczonych dla osób nieuprawnionych, m.in.: kuchni, pomieszczeń gospodarczych, biur, kas, szatni personelu, magazynów, zapleczy, itd.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE ZASAD ZWIEDZANIA PARKU I ŻYCZYMY MIŁYCH WRAŻEŃ.